Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

Gian hàng xanh Shalala
136 Nguyễn Đức Cảnh
Lê chân
TP Hải Phòng Việt Nam
0339965250
gianhangxanh@gmail.com
Google Maps